Literature

Authorssort descendingYearTitle
Čepelák,1928Nove aberrace Osphya bipunctata Fabr
K. Absolon, Mařan J.1943Nové formy rodu Parapropus Ganglb. ze sběrů 'Biospeologica balcanica' a ze sbírek zhemského musea v praze
A. Fleischer1923Leiodes (Oreospherula) rambouseki n. sp
A. Fleischer1922Koleopterologické výzkumy a různé Poznámky
Z. Frankenberger1910Přispěvek kee známostem o broucích žijících u některých ssavců
J. Hlisnikovský19632. Beitrag zur Kenntnis des Tribus Agathidiini (Col., Liodidae: Die Gattung Sphaeroliodes Portevin
E. Knirsch1931Zwei neue von Dr. Rambousek in Mazedonien gesammelte Bathysciinae (Col.)
E. Knirsch1929Coleoptera nova subterranea
E. Knirsch1928Noví zástupci slepých Silphidů ze západního Srbska
E. Knirsch1927Antroherpon alticola nov. spec
E. Knirsch1927Dva noví Bathysciini z Balcanu
E. Knirsch1926Purkyniella Rambouseki, nov. genus et species Bathysciinarum Macedoniae
E. Knirsch1925Radevia nov. gen. Bathysciinarum ex Bulgaria
E. Knirsch1925Ein neuer Drimeotus Mill. aus dem Bihar Gebirge
J. Roubal1948Popisy několika nových broučich forem z Československa
J. Roubal1944Typicky mediterrannídruhy coleopter na Moravě
J. Roubal1938Poznámky o některých druzích rodu Catops Payk. (Col., Silph.)
J. Roubal1937Nové poznatky o Leiodidech
J. Roubal1936Catopsimorphus (s. str.) mařani sp. n
J. Roubal1936Liodes nitida Reitt. f. ješátkoi n.
J. Roubal1934Popisy čtyř nových Coleopter z československé republiky
J. Roubal1928Tři nové Brouči aberrace
J. Roubal1925Jeannelella, N. G. Silphidarum: Beschreibung einer neuen Coleopterengattung aus der Slovakei
J. Roubal1921šest nových druhů brouků z oblasti palaearctické
J. Roubal1918Nové brouči formy
J. Roubal1911Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz v červenci r. 1910
J. Roubal1906Nový pro českou faunu brouk Leptinus testaceus Müller. - zástupce celé čeledi
J. Zeman1910Brouci ve Sklepě a starých úlech
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith