Přispěvek k poznání bionomie, rozšíření a Způsobu sběru druhů rodu Choleva Latr. v československu (Col., Catopidae)

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith