Magyarorszàg Bogàrfaunàja, Vezérfonal a magyar szent korona országainak területen elöforduló bogarak megismerésére. Köpet II, 1. Füzet

Publication Type:Book
Year of Publication:1909
Authors:E. Csiki
Number of Pages:96 pp.
Publisher:Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum támogatásával kiadja
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith